Για ενήλικες:

1 μάθημα


10€

4 μαθήματα / το μήνα


40€

8 μαθήματα


65€

12 μαθήματα / το μήνα


85€

16 μαθήματα / το μήνα


105€

Απεριόριστα μαθήματα / το μήνα


130€

Για εφήβους:

4 μαθήματα / το μήνα


40€

8 μαθήματα / το μήνα


50€

12 μαθήματα / το μήνα


60€

16 μαθήματα / το μήνα


70€

Για παιδιά:

8 μαθήματα / το μήνα


40€

12 μαθήματα / το μήνα


50€